forvirret

forvirret
confused

adj past-p


Dansk-engelsk ordbog mini. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • Konfus — (tanke) vild, uklar, forvirret …   Danske encyklopædi

 • befippet — be|fip|pet adj., befippede (overrasket og forvirret) …   Dansk ordbog

 • diffus — dif|fus adj., t, e (forvirret, uklar) …   Dansk ordbog

 • flip — I flip 1. flip sb., pen, per, perne (krave); være ude af flippen (være forvirret) II flip 2. flip sb., pet, flip, pene; have et flip med noget; få et flip …   Dansk ordbog

 • forfjamsket — for|fjams|ket adj., forfjamskede (forvirret) …   Dansk ordbog

 • fortumlet — for|tum|let adj., fortumlede (forvirret og ør) …   Dansk ordbog

 • koncept — kon|cept sb., en el. et, er, erne (kladde; plan), i sms. koncept , fx konceptholder, konceptudvikling; gå fra koncepterne (blive forvirret) …   Dansk ordbog

 • konfus — kon|fus adj., t, e (forvirret) …   Dansk ordbog

 • kulret — kul|ret adj., kulrede (forstyrret, forvirret) …   Dansk ordbog

 • omtumlet — om|tum|let adj., omtumlede (omskiftelig; ør el. forvirret); de fører en omtumlet tilværelse; han følte sig omtumlet efter narkosen …   Dansk ordbog

 • perpleks — per|pleks adj., itk. d.s. el. t, e (forvirret og forbløffet) …   Dansk ordbog

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”